Close
9B8-C9 Đường Số 10 KDC Dương Hồng Garden House, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
(028) 6680 8366 info@mhdpharma.com

Thông tin cơ bản của Quý khách hàng được MHD Pharma thu thập chỉ dùng để liên lạc trong quá trình đặt hàng và chăm sóc khách hàng.

Mục đích sử dụng thông tin

Dùng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng và giao nhận hàng hóa cho khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho phục vụ các hoạt động hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng của https://www.greenliving.vip/.

Thời gian lưu trữ thông tin

Theo pháp luật

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin này

Nhân viên của Công ty Cổ Phần MHD Pharma được tiếp cận thông tin của khách hàng với mục đích chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

Hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước yêu cầu Công ty Cổ Phần MHD Pharma cung cấp thông tin.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ Phần MHD Pharma

Địa chỉ: 9B8-C9 đường số 10 KDC Dương Hồng Garden House, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, HCM

MST: 0311203203

Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu về chỉnh sửa thông tin, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email